راهنمای آموزش
[ شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۱ ] [ 20:58 ] [ ]

دانلود راهنمای تدریس فارسی اول دبستان (کتاب معلم ) چاپ ۱۳۹۱

مقدمه (120 KB)
بخش اول (224 KB)
بخش دوم (249 KB)
بخش سوم (355 KB)
بخش چهارم (234 KB)
بخش پنجم (223 KB)

برای دانلود لطفا کلیک راست کرده  save target as راانتخاب کنید

[ یکشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 15:52 ] [ ]

دانلود علوم تجربی دوم دبستان چاپ ۱۳۹۱

صفحه عنوان (2695 KB)
بخش اول (1662 KB)
بخش دوم (828 KB)

جهت دانلود کلیک راست کنید وsave target as را انتخاب کنید

[ چهارشنبه یکم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 23:3 ] [ ]

دانلود کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی

بخش اول (6836 KB)
بخش دوم (8829 KB)

جهت دانلود کلیک راست نمایید وسپس save target as را انتخاب نمایید.

[ پنجشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 15:17 ] [ ]

دانلود کتاب فارسی کلاس ششم

 

فارسی (مهارت های خوانداری)

فارسی (مهارت های نوشتاری)

مقدمه (944 KB)
بخش اول (7794 KB)
بخش دوم (1660 KB)
بخش اول (3309 KB)
بخش دوم (606 KB)

برای دانلود کلیک راست نمایید وگزینه ی save target as راانتخاب نمایید.

[ شنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 23:30 ] [ ]

دانلود کتاب ریاضی دوم دبستان ( تصحیح شده چاپ ۹۱ )

بخش اول (4573 KB)
بخش دوم (3939 KB)
بخش سوم (3059 KB)

برای دانلود کلیک راست نمایید سپس گزینه ی.. save target asرا انتخاب کنید.

[ جمعه سیزدهم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 6:39 ] [ ]

دانلود کتاب هدیه های آسمان کلاس ششم

بخش اول (1433 KB)
بخش دوم (942 KB)
بخش سوم (1088 KB)

برای دانلود کلیک راست نمایید وگزینه ی... save target as را انتخاب نمایید
[ سه شنبه دهم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 14:6 ] [ ]

دانلود ریاضی ششم

مقدمه (269 KB)
بخش اول (4812 KB)
بخش دوم (3448 KB)
بخش سوم (2416 KB)

یا از لینک های زیر دانلود کنید:

ریاضی ششم (تصحیح شده 8 قسمت کامل)
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8

منبع لینک دانلود: http://tosifi2001.mihanblog.com/

[ شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 5:33 ] [ ]

دانلود کتاب فارسی وکتاب کارکلاس دوم دبستان چاپ ۹۱

کتاب فارسی دوم ۱۳۹۱

کتاب کار دوم۱۳۹۱

صفحه عنوان (353 KB)
بخش اول (671 KB)
بخش دوم (871 KB)
بخش سوم (1004 KB)
بخش چهارم (700 KB)
بخش پنجم (892 KB)
بخش ششم (1171 KB)
بخش هفتم (976 KB)
مقدمه (371 KB)
بخش اول (659 KB)
بخش دوم (711 KB)
بخش سوم (682 KB)
بخش چهارم (633 KB)
بخش پنجم (348 KB)

منبع:پایگاه کتاب های درسی

جهت دانلود کلیک راست کرده وگزینه ی... save target as را انتخاب کنید.

[ پنجشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 14:53 ] [ ]

دانلود کتاب قرآن کلاس ششم

مقدمه (1923 KB)
بخش اول (1853 KB)
بخش دوم (1762 KB)
بخش سوم (2095 KB)
بخش چهارم (1815 KB)
بخش پنجم (2030 KB)
بخش ششم (1990 KB)
بخش هفتم (2139 KB)
بخش هشتم (2488 KB)
بخش نهم (1777 KB)
بخش دهم (1368 KB)
بخش یازدهم (1770 KB)
بخش دوازدهم (1871 KB)
بخش سیزدهم (1910 KB)
بخش چهاردهم (1631 KB)
بخش پانزدهم (2846 KB)
فهرست پایانی (145 KB)

منبع:پایگاه کتابهای درسی

برای دانلود کلیک راست نمایید وگزینه ی ... save target as را انتخاب نمایید.

[ پنجشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 14:40 ] [ ]

 

دانلود کتاب فارسی اول چاپ 91

فارسی اول چاپ ۹۱

کتاب کار اول چاپ ۹۱

صفحه عنوان (309 KB)
بخش اول (2333 KB)
بخش دوم (1764 KB)
بخش سوم (2507 KB)
بخش چهارم (1033 KB)
بخش پنجم (941 KB)
بخش ششم (760 KB)
مقدمه (299 KB)
بخش اول (1163 KB)
بخش دوم (622 KB)
بخش سوم (435 KB)
بخش چهارم (360 KB)
بخش پنجم (368 KB)
بخش ششم (530 KB)
بخش هفتم (463 KB)
بخش هشتم (388 KB)
بخش نهم (443 KB)

جهت دانلود راست کلیک کرده گزینه ی... save target as را انتخاب نمایید

دانلود کتاب علوم تجربی اول چاپ

بخش اول (1668 KB)
بخش دوم (2127 KB)
بخش سوم (2193 KB)
بخش چهارم (2403 KB)

جهت دانلود راست کلیک کرده گزینه ی... save target as را انتخاب نمایید

دانلود کتاب قرآن کلاس اول چاپ

مقدمه (1755 KB)
بخش اول (1836 KB)
بخش دوم (2037 KB)
بخش سوم (1573 KB)
بخش چهارم (3557 KB)
بخش پنجم (4296 KB)
بخش ششم (3541 KB)
بخش هفتم (3446 KB)
بخش هشتم (2886 KB)

جهت دانلود راست کلیک کرده گزینه ی... save target as را انتخاب نمایید

[ چهارشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 7:41 ] [ ]

جدول اهداف ومفاهیم درس هدیه های آسمان

کلاس دوم وششم ابتدایی

جهت دانلود کلیک راست نمایید وگزینه ی .... save target as را انتخاب نمایید.

[ چهارشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 6:32 ] [ ]

دانلود کتاب ریاضی اول ابتدایی چاپ ۱۳۹۱ با تجدید نظر واصلاح

مقدمه (470 KB)
بخش اول (9286 KB)
بخش دوم (2907 KB)
بخش سوم (8670 KB)
بخش چهارم (5447 KB)
بخش پنجم (6118 KB)
بخش ششم (2916 KB)
بخش هفتم (3568 KB)

جهت دانلود کلیک راست کنید وگزینه ی ... save target as راانتخاب کنید.

منبع : پایگاه کتابهای درسی

[ سه شنبه سوم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 0:23 ] [ ]
[ جمعه سی ام تیر ۱۳۹۱ ] [ 7:44 ] [ ]

دانلود پیش نویس ریاضی ششم ابتدایی

لطفا پس از دريافت فايلها آنها را از حالت zip نماييد.

همکاران گرامی فصل های ۴و۵و۶ در فایل بالا وجود ندارد .

لطفا ۳ فصل یاد شده را دانلود کنید:

دانلود: فصل 4 و 5 و 6 ریاضی

 

منبع:گروه درسی ریاضی دفتر برنامه ریزی

[ دوشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 7:8 ] [ ]

دانلود پیش نویس کتاب راهنمای معلم تفکر وپژوهش کلاس ششم ابتدایی

لطفا پس از دريافت فايل آن را از حالت zip خارج نماييد.

[ دوشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 6:58 ] [ ]

دانلود پیش نویس کتاب مطالعات اجتماعی کلاس ششم ابتدایی

لطفا پس از دريافت فايل آن را از حالت zip خارج نمایید

منبع :گروه درسی مطالعات اجتماعی

[ پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ ] [ 16:20 ] [ ]

راهنما و محتوای درس هنر پایه های دوم تاششم ابتدایی

برای دانلود روی هر کدام از لوگو های زیر کلیک کنید:

لطفا پس از دريافت فايل آن را از حالت zip خارج کنید

منبع:گروه درسی هنر دفتر برنامه ریزی

[ پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ ] [ 16:12 ] [ ]

دانلود محتوای تامین مدرس درس علوم دوم وششم ۹۱

نوع فایل:پاورپوینت

حجم:۱:۳۳ مگابایت

منبع گروه علوم تجربی دفتر برنامه ریزی

[ پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ ] [ 7:56 ] [ ]

دانلود پیش نویس کتاب هدیه های آسمان کلاس دوم وششم ۹۱

منبع:گروه درسی تعلیم وتربیت دینی

[ پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ ] [ 7:28 ] [ ]
درباره وبلاگ

به نام خدا این وبلاگ آموزشی در راستای تحقق اهداف آموزشی وتربیتی وطرح همسو سازی کتب درسی با برنامه ی درسی ملی جهت افزایش مهارت شغلی آموزگاران و واطلاع رسانی به آموزگاران فعالیت می نماید ومطالب آموزشی را در قالب های مختلف ارائه می دهد.آوردن پیوند های وبلاگ به منظور تایید مطالب یا نویسنده ی آنها نیست. آموزگاران گرامی می توانند نظرات خود را در قسمت نظر ها درج نمایندویا ازطریق صندوق پستی اختصاصی درارتباط باشند.کپی وبرداشت از این وبلاگ فقط باذکر منبع مجاز است.
امکانات وب

ا
Online User